ISO 45001 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

W PROSTYCH SŁOWACH

CO ZNAJDZIESZ W EBOOKU?

1. Struktura normy ISO 45001:2018

2. Niezależność służb BHP a system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

3.Podejście procesowe

4. Kontekst – zrozumienie wpływu i oczekiwań stron zainteresowanych w tym pracowników jako strony zainteresowanej

5. Kontekst - elementy wpływu prawa polskiego

6. Przywództwo a pracownicy, konsultacje i zaangażowanie

7. Kompetencje i świadomość

- Jak zaangażować służby bhp w wdrożenie ISO 45001 bez konfliktów

8. Podejście oparte na ryzyku, eliminowanie zagrożeń i redukcja ryzyka

- Cele dla bezpieczeństwa i higieny pracy i planowanie ich osiągania

- Czy zarządzanie zmianą jest odmienne traktowane niż w normie ISO 9001:2015? 

- Udokumentowane informacje i zarządzanie nimi 

- Ocena skuteczności Kontrola bhp a audit Integracja systemów zarządzania

- Trudności występujące w integracji systemów 

- Czy analizę ryzyka prowadzić wspólnie czy oddzielnie? 

- Tabela korelacji 

- ISO 45001 – co z poprzednimi normami OHSAS i PN-N 18001

ZAPRASZAMY DO LEKTURY